Dlaczego postęp w medycynie jest tak ważny?

Ludzkość od wieków zmaga się z różnymi chorobami, z których część jest śmiertelna. Tryb życia, spożywana żywność mają duży wpływ na powstanie określonej choroby. Jeszcze kilkadziesiąt czy kilkaset lat wcześniej szkarlatyna, gruźlica czy choroba Heinego-Medina stanowiły poważne zagrożenia dla społeczeństwa na całym świecie. (więcej…)

Czyatj dalej

Postępy w leczeniu chorób cywilizacyjnych

Choroby cywilizacyjne powstały głównie na skutek postępu technologicznego. Dotyczą one znacznej części światowej populacji, część z nich powoduje wysoką śmiertelność.

Do groźnych chorób zakaźnych z pewnością można zaliczyć AIDS, czyli zespół nabytego upośledzenia odporności. (więcej…)

Buderhin cena Czyatj dalej