Badania kliniczne nowych leków

Przed wprowadzeniem leku do obrotu, należy dokładnie sprawdzić jego oddziaływanie na organizm człowieka. Służą temu badania kliniczne. Wszystkie leki, które pomyślnie przeszły testy przedkliniczne, zostają dopuszczone do badań klinicznych. Badanie to składa się z trzech etapów. (więcej…)

Czyatj dalej